Michel Rizkalla

Investment advisor, Portfolio Manager