David Plamondon

Investment Advisor & Portfolio Manager